Cầu Thang


Trang trí cầu thang, điểm cụm hoa theo concept

 

Giá cũ: 3.000.000

Hoa lụa – lá tươi

  • Cầu thang điểm cụm hoa lụa – lá tươi (khoảng cách 1,5m/cụm)
  • 1000.000đ / nhịp.

Hoa tươi

  • Cầu thang điểm cụm hoa tươi (khoảng cách 1,5m / cụm)
  • 3.000.000đ / nhịp.

 

 

 

 

Sản phẩm mới

Sản phẩm cùng danh mục:

Nơi nhập dữ liệu
Giá cũ: 6.500.000
Nơi nhập dữ liệu
Giá cũ: 3.000.000
Nơi nhập dữ liệu
Giá cũ: 7.000.000
Giá cũ: 300.000
Nơi nhập dữ liệu
Giá cũ: 300.000
Nơi nhập dữ liệu
Giá cũ: 300.000